Τρεις άδειες χορηγήθηκαν για νέες τουριστικές κατοικίες στο Ατσιπόπουλο

Τρεις άδειες χορηγήθηκαν για νέες τουριστικές κατοικίες στο Ρέθυμνο

Ειδικότερα, η Διεύθυνση της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρεθύμνης χορήγησε άδεια δόμησης για δύο νέες διώροφες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με δύο πισίνες εντός του οικισμού Ατσιποπουλου στον κ. Νίκο Παπαδογιαννάκη και άδεια δόμησης, επίσης, για δύο νέες διώροφες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με δύο πισίνες εντός του οικισμού Ατσιποπουλου στην εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Τέλος, η Διεύθυνση χορήγησε άδεια δόμησης για τρεις νέες διώροφες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με τρεις πισίνες εντός του οικισμού Ατσιποπουλου στην εταιρεία ΒIRIRIBO IKE