Τρία διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης περιλαμβάνει το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών για το έργο κατασκευής του μεγάλου οδικού έργου της Κρήτης, δηλαδή του ΒΟΑΚ.

Το πλαίσιο που θα διέπει την προκήρυξη των μελετών του έργου ανακοινώθηκε χθες από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, μέσω της ανάρτησης στη Διαύγεια των εγκρίσεων διενέργειας δυο διεθνών διαγωνισμών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάρτηση στη Διαύγεια αφορά αποκλειστικά την έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή, του τρόπου κατασκευής των 194 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ και όχι την προκήρυξη διαγωνισμών του έργου.

Όπως ήδη είχε διαρρεύσει τις τελευταίες μέρες ο κ. Σπίρτζης προκρίνει τον «τεμαχισμό» του έργου σε τρία τμήματα:

α) Χανιά – Ηράκλειο
β) Χερσόνησος – Νεάπολη
γ) Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Το πρώτο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, σύμφωνα με το υπουργικό σχέδιο, θα κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης. Θα γίνει δηλαδή προεπιλογή των εταιρειών που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για κατασκευή ενός τέτοιου μεγάλου έργου, θα ακολουθήσει η επιλογή τους με προσφορά για μελετοκατασκευή.

Το δεύτερο τμήμα, Χερσόνησος-Νεάπολη, προβλέπεται από το υπουργικό σχέδιο να κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) η οποία θα προβλέπει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις λεγόμενες «πληρωμές διαθεσιμότητας».

Και για τα δυο παραπάνω τμήματα του οδικού έργου οι διαγωνισμοί που θα διενεργηθούν θα είναι διεθνείς.

Για το τρίτο και μικρότερο τμήμα, Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, το υπουργείο προβλέπει την κατασκευή του με δημόσια σύμβαση έργου, δηλαδή ως παραδοσιακό δημόσιο έργο.

Από τις ανακοινώσεις του υπουργού Υποδομών απουσιάζει ένα ακόμα τμήμα για το οποίο ουδεμία αναφορά γίνεται: Το τμήμα Χανιά-Καστέλι Κισσάμου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Ο Χρήστος Σπίρτζης προχώρησε και στη δημοσίευση απόφασης πρόσληψης κυκλοφοριακού συμβούλου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου και τις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Άγιος Νικόλαος στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διεθνών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ.

Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυκλοφοριακού συμβούλου αφορά συνοπτικά:

  • Μετρήσεις φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας
  • Προσδιορισμός ανταγωνιστικών μέσων και μελλοντικών έργων
  • Ανάπτυξη κυκλοφοριακού πρότυπου προσομοίωσης
  • Προβλέψεις για κάθε έτος στόχο
  • Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων

διαβάστε περισσότερα στα Ρεθεμνιώτικα Νέα