ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξανθός: «Απαράδεκτος αποκλεισμός των μικρών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ!»

Το προηγούμενο Σάββατο (12/11) πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η 52η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ (Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων). Τα κυβερνητικά στελέχη που παραβρέθηκαν, υπερθεμάτισαν για τις θετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή μόνο επιλεκτικά και προνομιακά τις μεγαλύτερες εξ αυτών;

Οι τελευταίες εξελίξεις στα θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, είναι πολύ ενδεικτικές των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Στην πρόσφατη προδημοσίευση της Δράσης 1-Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027) για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, τίθεται ως βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων να διαθέτουν τουλάχιστον 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) (δηλαδή 5 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή την αντίστοιχη αναλογία σε μερικώς απασχολούμενους).

Είναι χωρίς αμφιβολία ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο κριτήριο που αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου το 75%) -και κατ΄επέκταση της Κρήτης και του Ρεθύμνου-, οι οποίες διαθέτουν λιγότερες από 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αντίστοιχα στη Δράση 2 –Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ, προβλέπεται ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής η ύπαρξη τουλάχιστον εννέα 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Είναι προφανές ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων, ιδίως σε μια περίοδο έλλειψης ρευστότητας, ελλιπούς πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και γενικότερου προσανατολισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε πολύ μεγάλες επενδύσεις. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 παραμένει το μοναδικό εργαλείο υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ο εκ των προτέρων αποκλεισμός τους αποκαλύπτει πλέον τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της ιδιωτικής αγοράς.

Ήδη η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) αντέδρασε επίσημα ζητώντας την άρση των προϋποθέσεων αποκλεισμού των μικρών επιχειρήσεων από την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Είναι ανάγκη οι εκπροσωπήσεις του επιχειρηματικού κόσμου του Ρεθύμνου (Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών κλπ.) και οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς, να συντονίσουν τις παρεμβάσεις τους προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί, ειδικά σε περίοδο παρατεινόμενων κρίσεων και ανασφάλειας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είναι απαράδεκτο να δημιουργούνται συνθήκες αποκλεισμού των μικρών επιχειρήσεων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ταυτόχρονα, ευνοϊκής μεταχείρισης μεγάλων εταιρικών συμφερόντων.