Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην Πλατεία Αγίου  Γεωργίου Πεταλιώτη στην Καλλιθέα.

Για την διευκόλυνση των περιοίκων και των διερχομένων και την ελαχιστοποίηση της όχλησης που αναπόφευκτα θα προκληθεί, οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά. Επειδή, ως γνωστόν, η πλατεία χρησιμοποιείται και ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, έχει προβλεφθεί η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν καλύτερα οι οδηγοί.

Κατόπιν συμφωνίας λοιπόν της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, του μελετητή και του αναδόχου εργολάβου, κατά την έναρξη των εργασιών θα οριοθετηθεί ο χώρος επέμβασης, για λόγους ασφαλείας και απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών και ειδικότερα:

  • Ο χώρος μπροστά από τον Ιερό Ναό θα παραμείνει κλειστός για τα οχήματα.
  • Το ανατολικό πάρκινγκ θα παραμείνει ελεύθερο για τη στάθμευση.  

Για κάθε εξέλιξη που θα προκύψει στην πορεία των εργασιών και θα επιβάλλει την εφαρμογή επιπλέον μέτρων, οι συμπολίτες θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον εργολάβο και με ανακοινώσεις από το Δήμο.

Ο Δήμος Ρεθύμνου παρακαλεί τους πολίτες να συνεργαστούν, να σεβαστούν τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου και  τις σημάνσεις του χώρου ώστε οι προγραμματισμένες εργασίες που θ’ αλλάξουν τη λειτουργικότητα, την αισθητική και τη φυσιογνωμία της πλατείας αλλά και ολόκληρης της περιοχής, να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν με ασφάλεια, εμπρόθεσμα και με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για όλους τους εμπλεκόμενους.ο