ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκινάει η δράση “Κατάρτιση” του ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης

Ξεκινάει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 η Δράση «Κατάρτιση» του «Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ) Δήμου Ρεθύμνης, με την έναρξη ενός εκ των τεσσάρων Προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο, με θέμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία».

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα λάβουν χώρα στα Γραφεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, 28310-40052) καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-14:00.

Παράλληλα με τη Δράση της «Κατάρτισης», αναμένεται να υλοποιηθεί κι εκείνη της «Συμβουλευτικής», η οποία περιλαμβάνει 20 συναντήσεις για κάθε ωφελούμενο, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, είτε για την προώθησή του στην αγορά εργασίας, είτε για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Οι 100 επιλεχθέντες του ΤοπΣΑ χωρίστηκαν σε ομάδες των 25 ατόμων, καθεμία εκ των οποίων, εντάχθηκε σε ένα από τα τέσσερα Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου και του προαναφερθέντος, είναι τα εξής: «Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», «Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων» και «Κατάρτιση Στελεχών Κατ’ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας», η έναρξη των οποίων αναμένεται επίσης το προσεχές διάστημα.

Το κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης διαρκεί συνολικά 150 ώρες (120 θεωρία και 30 πρακτική). Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω Δράσης, ακολουθεί αυτή της «Προώθησης στην Απασχόληση», κατά την οποία οι ωφελούμενοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης, είτε μέσω της έναρξης ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία.