Ξεκίνησαν σήμερα στο Ενετικό λιμάνι του Ρέθυμνου οι εργασίες για την επισκευή των υποσκαφών και σπηλαιώσεων που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται στην παρούσα φάση, θα γίνουν δοκιμαστικές ενεματώσεις, οπές-διατρήσεις, καθαιρέσεις και βυθοκορήσεις σε όλο το μέτωπο των κρηπιδωμάτων του λιμανιού.

Σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται η αποκατάσταση των υποσκαφών μετώπων και η ενίσχυση ή συμπλήρωση των διακένων της χερσαίας ζώνης.

Για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών, το Λιμενικό Ταμείο Ρέθυμνου εφιστά την προσοχή στους πεζούς να μην πλησιάζουν στους χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων.

Το συνολικό κόστος του έργου που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019 ανέρχεται σε 130.982 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Επίσης, καλεί τους οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών που εισέρχονται στον χώρο του εργοταξίου, το οποίο δεν ανήκει στον πεζόδρομο, να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, καθώς και του εργοταξίου.