ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για τα Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής γεωργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η COPA-COGECA και η IFOAM Organics Europe, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην κριτική επιτροπή, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας.

Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η επιβράβευση των επιχειρήσεων και των φορέων της αξιακής αλυσίδας βιολογικών προϊόντων, για  την ενασχόληση τους με καινοτόμα, βιώσιμα και πρωτότυπα έργα, τα οποία δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή και στην κατανάλωση βιολογικών τροφίμων.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την 25η Σεπτεμβρίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες έως και την 14η Μαΐου 2023, για τις επτά ακόλουθες κατηγορίες:

  • καλύτερος βιοκαλλιεργητής,
  • καλύτερη βιολογική περιφέρεια,
  • καλύτερη βιολογική πόλη,
  • καλύτερη βιολογική «βιοπεριοχή»,
  • καλύτερη βιολογική μικρομεσαία επιχείρηση μεταποίησης τροφίμων,
  • καλύτερος βιολογικός λιανοπωλητής και
  • καλύτερο βιολογικό εστιατόριο / βιολογική υπηρεσία εστίασης.

Αίτηση στον ως άνω διαγωνισμό, δύναται να υποβάλει οποιοσδήποτε παράγοντας ή ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξιόλογο έργο, που συμβάλλει στην μεγαλύτερη οικονομική προσιτότητα και στην προσβασιμότητα των βιολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής:

  • Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 14 Μαΐου 2023 (23:59:59, CEST) Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων: Ιούνιος-Ιούλιος 2023
  • Τελετή απονομής των βραβείων: 25 Σεπτεμβρίου 2023

Το σύνολο των αιτήσεων θα εξεταστεί βάσει των κριτηρίων της αριστείας, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της δυνατότητας υλοποίησης του έργου και σε άλλη περιοχή, εντός της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_en