ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκινούν από την ΠΕ Ρεθύμνης οι εργασίες αποκατάστασης στο Φαράγγι του Κοτσιφού

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 872. 771 €, με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΝΕΒΟΣ-ΣΕΛΛΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο Φαράγγι του Κοτσιφού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καταπτώσεις και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων από πτώσεις βράχων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες:

  • Απομάκρυνσης επικίνδυνων προς αποκόλληση βραχωδών τεμαχίων.
  • Αποκατάστασης πρανών λόγω κατολισθήσεων.
  • Τοποθέτησης σταθερών διχτυών με αγκύρωση επί των φυσικών πρανών.
  • Επένδυσης πρανών με ελεύθερο πλέγμα.

Η έναρξη των εργασιών προβλέπεται στα μέσα Οκτωβρίου και η ολοκλήρωση αυτών στις 10-12-2023. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο φαράγγι.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν από την Υπηρεσία μας οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στα οδικά τμήματα Κάννεβος – Σελλιά – Ροδάκινο –Όρια Νομού και συνδεόμενοι δρόμοι», ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 872. 771 Ευρώ, που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής και το κυριότερο θα προσφέρει ασφάλεια κατά τη διέλευση κατά μήκος του Φαραγγιού του Κοτσιφού, καθώς θα γίνει μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης στα πρανή. Βάσει του προγραμματισμού μας ο εργολάβος θα εγκατασταθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου και οι εργασίες θα περατωθούν, εκτός απροόπτου, προς το τέλος Δεκεμβρίου».