ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκινούν άμεσα εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων στην επαρχιακή οδό από Χουμέρι έως Αβδελλά

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο έργου συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, που εκτελούνται από την Υπηρεσία, θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων στην επαρχιακή οδό υπ. 26 από Χουμέρι έως Αβδελλά.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα, συρματοπλέγματα και λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει, όπως και να κόψουν με μέριμνά τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολου-θούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού