ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκινούν οι εργασίες στο τμήμα του Αμαριώτικου δρόμου Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες – Φράγμα Ποταμών

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου «Ρέθυμνο -Απόστολοι – Μάνδρες τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», προϋπολογισμού 11.447.860 Ευρώ. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εταιρία «Αφοι Παπαϊωννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους.

Eπιπρόσθετα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη σύνδεσης της Παλαιάς και Νέας εθνικής οδού στην περιοχή  Σφακάκι και Σταυρωμένου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 74.000 Ευρώ.

Η προς εκπόνηση μελέτη έχει ως κύριο αντικείμενο  την προσαρμογή   του βόρειου και του νότιου SR της Νέας Επαρχιακής Οδού σε επίπεδο μηκοτομής διατομών και οριζοντιογραφίας, μετά τη διακοπή των τμημάτων τους από τα νέα αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών Αρσανίου και Αρκαδιώτη και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών αυτών μέσω της διοχέτευσης της κίνησης προς την Παλαιά Εθνική Οδό και τους κάθετους δρόμους του δημοτικού δικτύου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

« Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, όνειρό ζωής των πανταχού Αμαριωτών και όλων των Ρεθεμνιωτών, που θα αλλάξει εντελώς την φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου, βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε την ανάδειξη προσωρινού εργολάβου του πρώτου υποέργου της πράξης «Οδικός άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», προϋπολογισμού 11.447.860 Ευρώ. Αποτελεί επίσης,  επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης της Παλαιάς και Νέας εθνικής οδού στην περιοχή  Σφακάκι και Σταυρωμένου, παράλληλα με την εκπόνηση των μελετών των έργων διευθέτησης των ποταμών Αρσανίου και Αρκαδιώτη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα προκύπτοντα θέματα από την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων και τη διακοπή λειτουργίας των παράλληλων δρόμων της εθνικής οδού  σε κάποια τμήματα. Η παραπάνω μελέτη, προϋπολογισμού 74.000 Ευρώ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο τόσο για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος Ρεθύμνου κ.α), προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή ακτίνας 700 μέτρων μετά και την αντιπλημμυρική θωράκιση».