ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης και αποπεράτωσης αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ρεθύμνης

black and white basketball hoop
Photo by Pixabay on Pexels.com

Με αφορμή αναφορές  συμπολιτών σχετικά με τις  υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διατυπώνονται είτε στο πλαίσιο αδιαμεσολάβητου διαλόγου των εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης με τους πολίτες είτε μέσω των ΜΜΕ, κρίνονται αναγκαίες οι εξής ενημερωτικές επισημάνσεις:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Ρεθύμνης και με στόχο τη βελτίωση και αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κυρίως σε Οικισμούς,  σύντομα θα υλοποιηθούν έργα λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ανοικτών  γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και πετοσφαίρισης (βόλευ), τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες άθλησης των νέων που διαμένουν στις εν λόγω περιοχές και στα περίχωρά τους.

Είναι χρήσιμο  να διευκρινιστεί ότι  η προσέγγιση του Δήμου Ρεθύμνης σε ότι αφορά την εκτέλεση έργων, είναι ολιστική. Ο σχεδιασμός των έργων είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες,  μελέτης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής και  των  αναγκών της. Αποφεύγεται η βολική επιλογή της αποσπασματικής παρέμβασης,  η οποία ικανοποιεί μεν προσωρινά το εκάστοτε αίτημα, εντούτοις έχει κόστος σε χρήμα και χρόνο και απλώς διαιωνίζει το κάθε  πρόβλημα.

Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο έργο που θα υλοποιηθεί σε αθλητικούς χώρους των Οικισμών, ας σημειωθεί ότι βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης, έχει προϋπολογισμό 210.000 Ευρώ, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.  

Σε πρώτη φάση,  οι περιοχές παρέμβασης αφορούν  τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στον Τσεσμέ, το Μαρουλά, τη Γωνιά, το Βελονάδο, τα Φραντζεσκιανά Μετόχια, τον Άγιο Κωνσταντίνο, το γήπεδο στα «Πευκάκια» Ρεθύμνου καθώς και τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

Το έργο βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων θα εξελιχθεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου, που έχουν αντίστοιχες ανάγκες.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μέριμνα του Δήμου Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ενδοχώρας και την αναζωογόνηση των Οικισμών, εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, από την κάλυψη βασικών αναγκών της καθημερινότητας μέχρι τις απαιτούμενες  υποδομές που

διασφαλίζουν καλή ποιότητα ζωής   και τη μελλοντική ανάπτυξη των Οικισμών με όρους βιωσιμότητας, ασφάλειας και αειφορίας.