ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας»

Υπεγράφη σήμερα 19/04/2022 η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας» με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕΞΒΕ» μεταξύ της Προέδρου του ΔΛΤΡ κας Κουτσαλεδάκη Ειρήνης, του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Αρναουτάκη και του αναδόχου κατασκευής του έργου με κύριο του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης και παρουσία της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνου.

Το αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας, μετά από προσπάθειες χρόνων, πρόκειται να κατασκευαστεί στην ομώνυμη περιοχή.

Σκοπός της κατασκευής του έργου ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου αλιευτικού λιμενίσκου, εφόσον ΔΕΝ υπάρχει άλλος στη βόρεια ακτογραμμή του Δήμου Ρεθύμνου και δή του Νομού Ρεθύμνου, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής και παράλληλα θα τονώσει την τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την φάση της κατασκευής του, όσο και κατά την λειτουργία του σε επόμενο στάδιο, αφού θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσοτέρων σκαφών. Πρόκειται για ένα παραγωγικό έργο υποδομής.

Το αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας θα αποτελείται από προσήνεμο μόλο συνολικού μήκους 118,50 μέτρων με διεύθυνση ανατολική-δυτική, υπήνεμο μόλο σχήματος Γ συνολικού μήκους 170,85 μέτρα, κρηπίδωμα 68,10 μέτρων, παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 155,00 μέτρων, ράμπα για την ανάλκυση και καθέλκυση σκαφών, προβλήτα 25 μέτρων για την εξυπηρέτηση μεγαλυτέρων σκαφών. Η κατασκευή θα διατρέχεται από αγωγούς ανανέωσης υδάτων.

Διαμορφώνεται χερσαία ζώνη 4.500 τμ όπισθεν των κρηπιδότοιχων και λιμενολεκάνη 6 στρεμμάτων περίπου ενώ ο δίαυλος εισόδου θα είναι εύρους 45 μέτρων. Τα βάθη θα κυμαίνονται στα -3,00 ενώ τα βάθη διαύλου στα -4,50. Το καταφύγιο θα είναι πλήρως εξοπλισμένο σε μέσα πρόσδεσης σκαφών, με παροχές νερού, ρεύματος, πυρόσβεσης, με πίλαρς παροχών, γερανό ανέλκυσης σκαφών, πλήρη εξοπλισμό αντιρρύπανσης και παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων και αστικών αποβλήτων, και βοηθητικό κτίριο περίπου 50 τμ για τις ανάγκες των αλιέων.

Στα κρηπιδώματα του αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας θα φιλοξενούνται έως 70 σκάφη ως εξής:

  • 38 σκάφη μήκους έως 5 μέτρων
  • 17 σκάφη μήκους 5-8
  • 5 σκάφη μήκους 8 έως 9,50
  • 6 σκάφη 9,5 έως 11,5
  • 2 σκάφη 11,50 έως 13,50
  • 2 σκάφη μεγαλύτερα των 16 μέτρων.

Η χρηματοδότηση του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας» με κωδικό ΟΠΣ 5010536 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.718.418,65 €.

Σταδιακά η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1ο υποέργο: κατασκευή προσήνεμου μόλου και εξωτερικής θωράκισης αυτού, υπήνεμος μόλος, κρηπιδώματα, προβλήτας, διαμόρφωση λιμενολεκάνης, βυθοκόρηση, αγωγοί ανανεώσεως υδάτων, τοποθέτηση εξοπλισμών πρόσδεσης και πίλαρ για την παραλαβή καταλοίπων και αποβλήτων, πίλαρ πυρόσβεσης, δεξαμενές αποθήκευσης, δίκτυο ύδρευσης πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης, επέκταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, οικίσκος πληροφόρησης κοινού κοινόχρηστες τουαλέτες, αποθήκη.
2ο υποέργο: σύνδεση με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
3ο υποέργο: προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού
4ο υποέργο: προμήθεια και τοποθέτηση γερανού για τις λειτουργικές ανάγκες του καταφυγίου.
5ο υποέργο: φωτοσήμανση

Καθόλη τη διαδικασία εκτέλεσης του 1ου υποέργου που αποτελεί και τον κυρίως κορμό της κατασκευής, θα απασχολείται τεχνικός σύμβουλος του μελετητικού γραφείου εκπόνησης της μελέτης, προς αρωγή.

Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του έργου αυτού για την ευρύτερη περιοχή και τις προοπτικές που διευρύνει ως προς τις θαλάσσιες διαδρομές με χαρακτήρα αλιευτικό και όχι μόνο, αφού διασυνδέονται τόποι του βόρειου άξονα του νομού, ενώ αποσυμφορείται το λιμάνι του Ρεθύμνου και παρέχεται ασφαλής ελλιμενισμός αλιευτικών σκαφών σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως «ψαρότοποι». Η διάβρωση της περιοχής θα περιοριστεί, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι υφιστάμενες υποδομές της περιοχής αυτής με σήμα κατατεθέν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου προστάτη των θαλασσινών.