ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει υποβάλλει αίτηση ως Πάροχος Κατάρτισης, για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά».

Η εν λόγω δράση, υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης  (ΔΥΠΑ), και προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση, μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. 

Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσό επιδότησης ωφελούμενων ανέρχεται στα 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα 400 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση.

Θα δημοσιοποιηθεί νεότερη ανακοίνωση για τις δράσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης στον τομέα αυτό, με τους τίτλους των επιδοτούμενων προγραμμάτων που θα διεξάγει.

Η Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου/ης για διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποβολής προγράμματος.