ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

1η Διαδικτυακή Συνάντηση Επιστημονικής Ομάδας Συνεργατών της Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ

Στις 17 Ιουνίου 2022 έγινε η 1η συνάντηση της επιστημονικής ομάδας συνεργατών της Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Θεανώ Βρέντζου, παρουσίασε στην ομάδα τους στόχους του φορέα, καθώς και το όραμα που αφορά την παραγωγή ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ως Π.Γ.Ε., για όλη την Κρήτη, το οποίο θα διατίθεται στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού αποκλειστικά τυποποιημένο, με απώτερο στόχο την απόκτηση του ισχυρισμού υγείας (η δυνατότητα που δίνει η Ε.Ε. στο ελαιόλαδο που έχει περιεκτικότητα σε συγκεκριμένες φαινολικές ενώσεις να φέρει στην ετικέτα του τον ισχυρισμό υγείας).

Ένα ελαιόλαδο με ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προσδώσουν και την προστιθέμενη αξία στον παραγωγό και θα καταστήσουν το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης ένα ισχυρό  brand παγκοσμίως. 

Έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος, που υποβλήθηκε από την ΑΕΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΙΣ προς την Περιφέρεια Κρήτης , το οποίο έχει εγκριθεί και θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την Περιφέρεια Κρήτης και στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών σε όλη την Κρήτη, για τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και των ελαιουργών για την απαραίτητη πιστοποίηση των ελαιουργείων τους, κομποστοποίηση κ.α.

Στην επιστημονική ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρακάτω ιδρυμάτων και φορέων:

1. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

3. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

4. Περιφέρεια Κρήτης

5. ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

6. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης

7. ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

8. Πανεπιστήμιο Αθηνών

9. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου  Κύπρου

10. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Μετά την τοποθέτηση όλων των επιστημονικών μελών , πρόεκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

-Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα και να γίνει  ανάδειξη της Κρήτης σε «πράσινο νησί», στο οποίο η ελαιοκαλλιέργεια προστατεύει το περιβάλλον και βοηθά στη μετρίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα επιτευχθεί, με την εφαρμογή  ενός ενιαίου  συστήματος καλλιέργειας σε ολόκληρη την Κρήτη,αφού προσδιοριστούν τα κοινά χαρακτηριστικά. 

-Η διασφάλιση της ποιότητας και ο ισχυρισμός υγείας θα  ανεβάσει στην πυραμίδα των αγορών το Κρητικό ελαιόλαδο και θα εκτιμηθεί από αυτές. 

– Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και η αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων ( μικρός και πολυτεμαχισμένοςκλήρος) και η διαμόρφωση μιας καινούριας κουλτούρας, αποτελούν προτεραιότητα. 

-Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση των παραγωγών και των ελαιουργών και η ένωση δυνάμεων για την παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΓΕ Κρήτης,  σε συσχέτιση με τον ισχυρισμό υγείας θα ανοίξει μεγάλες προοπτικές στις αγορές. Ωστόσο,  θεωρείται αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση και η  ανάδειξη των ευεργετικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου στην υγεία του ανθρώπου με αποδεικτικά στοιχεία από τους επιστήμονες της Ιατρικής – Διατροφολόγους – Ερευνητές. 

-Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, εξέφρασαν την αμέριστη υποστήριξη τους σε αυτή την οραματική και ταυτόχρονα αναπτυξιακή προσπάθεια για το καλό του τόπου.