ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύμβαση 207000€ για την αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης και επισκευή δεξαμενών σε Δρυγιές και Άνω Μέρος

Υπεγράφει η σύμβαση από τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Αγωγών μεταφοράς νερού και επισκευή δεξαμενών στους οικισμούς Δρυγιές και Άνω Μέρος», προϋπολογισμού 207.000 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης, Α) από την πηγή «Πλατάνοι» προς τον οικισμό Δρυγιές, Β) από την πηγή «Καλόειδενα» προς τον οικισμό Άνω Μέρος και Γ) η επισκευή δύο δεξαμενών ύδρευσης στους αντίστοιχους οικισμούς του Δήμου Αμαρίου.

Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, μέσω της μείωσης των διαρροών που προκαλούνται στο δίκτυο εξαιτίας της παλαιότητάς του, με συνέπεια να χάνονται σημαντικές ποσότητες πόσιμου ύδατος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στις Δρυγιές και το Άνω Μέρος σε συνδυασμό με την επισκευή των υφιστάμενων δεξαμενών των οικισμών, αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που θα βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα και ποσότητα πόσιμου νερού στην περιοχή. Τα νέα δίκτυα που θα κατασκευαστούν αναμένεται να περιορίσουν δραστικά τη συχνότητα των βλαβών και φαινόμενα διαρροών εξαιτίας της παλαιότητας των υφιστάμενων δικτύων. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τόσο τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη, όσο και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης. Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, η εκτέλεση έργων βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών παροχής πόσιμου νερού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς του και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, αποτελεί για εμάς και θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα».