ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

38 θέσεις 8μηνης απασχόλησης από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Αμαρίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας εντός του Ιουλίου θα δημοσιοποιηθεί η Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα».

Το πρόγραμμα αφορά 8μηνη απασχόληση 36.500 ανέργων και καλύπτει δεκάδες ειδικότητες.

Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης.

Ο Δήμος Αμαρίου εξασφάλισε 38 θέσεις από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:

Εκπαιδευτικό Επίπεδο – Ειδικότητα – Θέσεις

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2