ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Άμεσα ξεκινούν τα έργα κατασκευής στηθαίων ασφαλείας σε δημοτικές οδούς οικισμών του Δήμου Ρεθύμνου

Έργα κατασκευής στηθαίων ασφαλείας σε δημοτικές οδούς Οικισμών του Δήμου Ρεθύμνης, ξεκινούν άμεσα, με στόχο την ασφάλεια του οδικού δικτύου και την προστασία των διερχόμενων οδηγών οχημάτων από σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου ”Στηθαία ασφαλείας δημοτικών οδών “, την οποία υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά, οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τον καθαρισμό πρανών, την αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και την τοποθέτηση νέων, σε δημοτικούς δρόμους των Οικισμών: Αμπελάκι, Βελονάδο, Γεράνι, Παλαιά Εθνική οδό, Βιράν Επισκοπή – Έρφοι, Σωματά, Ρουσσοσπίτι και Πηγή.

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 70.000Ε και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των οικισμών, είναι ενδεικτική και έγινε με κριτήριο τα υποβληθέντα μέχρι σήμερα αιτήματα των Προέδρων τους καθώς και την αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου, προκύψουν και άλλα αιτήματα σχετικά με ανάγκες τοποθέτησης στηθαίων σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα, θα επανακαθοριστεί η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών και θα δοθούν οι σχετικές οδηγίες στον ανάδοχο.