ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2024, και σύμφωνα με την, Υπ. Αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/15-04-2023) οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικώνκαι λοιπών ακάλυπτων χώρων,

Α) Σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, 

Β) Σε περιοχές εκτός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100μ από τα όριά τους, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίαςδιαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Κυρώσεις:

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αλλά και στην περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο το οποίο ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου με ελάχιστο ποσό τα διακόσια ευρώ (200€), βεβαίωση της σχετικής δαπάνης καθαρισμού εις βάρος του οικοπεδούχουκαι υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά.

Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και για τον λόγο αυτό οφείλουμε όλοι οι δημότες να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγήν κάθε δυσάρεστης συνέπειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες όλων μας.