ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της ΕΤΑΔ σε συνέχεια δημοσιευμάτων για νομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ ως προς καταπατημένες εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου 

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με νομοσχέδιο που προετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών για τις καταπατημένες εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, η ΕΤΑΔ διευκρινίζει ότι η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε και ως οφείλει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Κατά συνέπεια δημοσιογραφικές αναφορές ότι το νομοσχέδιο «κόλλησε στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και σε εκκρεμότητες που υπάρχουν με την ΕΤΑΔ» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθότι όλες οι σχετικές διαδικασίες για τις καταπατημένες εκτάσεις που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου.