ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας του Ρεθύμνου

Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε σε τμήμα της βόρειας ακτής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, μετά από ενημέρωση του Λιμεναρχείου Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ρεθύμνης:

«μετά από ενημέρωση του Λιμεναρχείου Ρεθύμνης ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης η προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην βόρεια ακτή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Βόρεια του Ξενοδοχείου ΜΕΔΟΥΣΑ, στην οδό Σοφ. Βενιζέλου) καθώς διαπιστώθηκαν στο αμμώδες τμήμα τηςακτής, σημάδια διαρροής υγρών.

Για την αντιμετώπιση του έκτακτου αυτού περιβαλλοντικού προβλήματος, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ. Ρεθύμνης προληπτικά κρίνει αναγκαία την απαγόρευση κολύμβησης, τόσο βόρεια του ξενοδοχείου ΜΕΔΟΥΣΑ όσο και έως 50 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού όμβριων που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ζητάαπό τον αρμόδιο Δήμο Ρεθύμνης, για την προστασία της Υγείας των λουομένων, την άμεση τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων κολύμβησης στην ανωτέρω αναγραφόμενη περιοχή, μέχρι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών να καταστήσουντο θαλάσσιο νερό κατάλληλο για κολύμβηση».