ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Από την Κρήτη στην Κύπρο η τεχνογνωσία του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen επισκέφθηκε πρόσφατα διάφορα Έργα LIFE σε Αθήνα και Κρήτη για σκοπούς ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και μετέπειτα στην πιλοτική μονάδα του Έργου LIFE Food for Feed – F4F, του οποίου συντονιστής είναι ο ΕΣΔΑΚ.

Σκοπός της πιλοτικής αυτής μονάδας είναι η ασφαλής μετατροπή των προδιαλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων, που προέρχονται κυρίως από ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους μαζικής εστίασης σε ένα ξηρό προϊόν, το οποίο και θα αξιολογείται ως προς τη δυνατότητα χρήσης του ως ζωοτροφή ή συστατικό ζωοτροφής. Η πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης βρίσκεται στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου.

Πέραν από τον ΕΣΔΑΚ, που είναι ο επικεφαλής εταίρος του εν λόγω έργου, οι υπόλοιποι εταίροι είναι: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Freie Universität Berlin.

Σκοπός του Έργου LIFE Cyclamen είναι η στήριξη και υποβοήθηση των Κυπρίων αιτητών ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των κυπριακών προτάσεων LIFE και έτσι να αξιοποιείται στο έπακρο αυτό το κονδύλι, που στόχο έχει τη βελτίωση του περιβάλλοντος μας. Μέσα από αυτή την επίσκεψη η ομάδα του έργου LIFE Cyclamen έχει δημιουργήσει μία γέφυρα επικοινωνίας και σκοπεύει να προωθήσει πιθανές συνεργασίες Κύπριων αιτητών με τους εταίρους του LIFE F4F.

Χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον. 

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων. 

Η διάρκεια του έργου είναι 54 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2021, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr