ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Χρηματοδότηση ύψους 247.798 ευρώ για δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 247.798,32 € του Δήμου Αγίου Βασιλείου η οποία είχε υποβληθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» με στόχο την  ενίσχυση των «πράσινων» τρόπων μετακίνησης.

Πρόκειται για μια ακόμα δράση που επιβάλει ο στρατηγικός σχεδιασμός αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου σχετικά με την εύκολη μετακίνηση δημοτών και επισκεπτών αλλά και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αφορά  στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ελεύθερης χρήσης 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Πρόκειται για την εγκατάσταση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους δημότες και τους επισκέπτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου (Πλακιά, Αγιά Γαλήνη και Σπήλι). Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος-φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, έξυπνες κάρτες χρηστών, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων κά) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση.