ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διάλεξη με θέμα την επιχειρηματικότητα και τη νέα γενιά από το ΙΕΚ MBS

Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα την επιχειρηματικότητα και το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα γενιά μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ MBS.

Κεντρικοί ομιλητές στην διάλεξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακές Επικοινωνίες» του τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης, ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, κ. Μανώλης Ψαρουδάκης και ο Founder & CEO της εταιρείας INTERBRAIN που δραστηριοποιείται στο εταιρικό marketing, κ. Γαβριήλ Τσουντάνης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, την οποία συντόνισε ο διδάσκων του μαθήματος κ. Νίκος Νεβεσκιώτης, οι σπουδαστές του ΙΕΚ MBS είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, καθώς και τις κατευθύνσεις εκείνες που θα καταστήσουν την είσοδο και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας ασφαλέστερη και ευκολότερη.

Μέσα από την εξιστόρηση βιωματικών εμπειριών, αλλά και την προσέγγιση δεξιοτήτων «εργαλείων», που ενισχύουν τη θέση των νέων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, οι δύο ομιλητές έδωσαν έμφαση στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η ορθή επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση καθώς και στην ανάγκη επένδυσης στην νέα γενιά μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση.