Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ σε δικαιούχους στο Δήμο Αμαρίου

Ο Δήμος Αμαρίου ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών κρεοπωλείου (αυγά, χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας) την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Κοινότητα Βυζαρίου.

Επίσης την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρίου για τους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι επειδή η διανομή θα γίνει με ηλεκτρονική υπογραφή, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή ΑΜΚΑ ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες:

κα Σταυρουλάκη Σ. τηλ.:2833340202 και
κα Δημητράκη Ελ. τηλ.: 2833340103