ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Δήλωση του Ανδρέα Ξανθού για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Πανδημία, κλιματική κρίση, πόλεμος και ανισότητες επιβαρύνουν την ψυχική υγεία.

Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο υποτίμησης του κινδύνου: η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος, η οικονομική κρίση και οι ανισότητες, επιβαρύνουν με μετρήσιμο τρόπο την ψυχική υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, ειδικά των παιδιών και εφήβων. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι μια ευκαιρία για να συνειδητοποιηθεί ευρύτερα ότι τα ψυχικά νοσήματα είναι μια αναδυόμενη παγκόσμια απειλή και ότι η σύγχρονη πρόκληση για τα δημόσια  συστήματα  υγείας  και το Κοινωνικό Κράτος είναι η  ολοκληρωμένη  υγειονομική  και ψυχοκοινωνική φροντίδα στο επίπεδο της κοινότητας. Με νέες υπηρεσίες, με δημόσιες δομές πρωτοβάθμιου χαρακτήρα που δίνουν έμφαση στην  πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η τομεοποιημένη, διεπιστημονική και κοινοτικά προσανατολισμένη φροντίδα είναι το στοίχημα  για την πολιτική ψυχικής υγείας σήμερα. Και η ολιστική παρέμβαση στους κοινωνικούς προσδιοριστές της ψυχικής νόσου (εργασιακό burn out, οικονομική ανασφάλεια, φτωχοποίηση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ανισότητες) είναι το πιο αποτελεσματικό «εργαλείο» προστασίας της ψυχικής υγείας μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται από επάλληλες κρίσεις. 

Επειδή  λοιπόν η ψυχική υγεία είναι μια  σύνθετη υπόθεση, για την  ενδυνάμωσή της δεν αρκεί η επάρκεια υγειονομικών πόρων και υπηρεσιών, αλλά απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές για  τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση  της κοινωνικής συνοχής. Απαιτούνται αριστερές  και προοδευτικές πολιτικές.