ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνου: Θετικές εξελίξεις για το έργο ανέγερσης πρότυπου σχολικού συγκροτήματος στου Γάλλου

Θετικά ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Παιδείας στο επίμονο, κοινό αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) για τη δημιουργία ενός πρότυπου σχολικού συγκροτήματος, μέσω προγράμματος Σ.Δ.Ι.Τ., στο οποίο θα φιλοξενηθούν τα Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων του Π.Κ., Μουσικό Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις, ένα ΕΠΑΛ και δύο Τμήματα της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του ΕλΜΕΠΑ.

Απαντώντας σε σχετική επιστολή του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη, η Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, με έγγραφό της, το οποίο κοινοποιεί στον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ και στην Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως, καλεί το Δήμο Ρεθύμνης και το ΕΛΜΕΠΑ να υποβάλουν αίτημα έγκρισης κτηριολογικού προγράμματος του προτεινόμενου σχολικού συγκροτήματος, το οποίο να προσδιορίζει «..το είδος, την χρήση, το μέγεθος (επιφάνεια) και το πλήθος των χώρων οι οποίοι απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ιδρύματος οι οποίες θα τα χρησιμοποιούν».

Όπως διευκρινίζεται από την αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ, η ύπαρξη εγκεκριμένου Κτιριολογικού Προγράμματος για σχολικά κτίρια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Νόμο, για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης. Τα κτηριολογικά προγράμματα που αφορούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπονούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων.

Ικανοποιημένος από τη θετική αυτή εξέλιξη και προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Μαϊου και σύσκεψη των Μελών της Επιτροπής για την ανέγερση του συγκροτήματος σχολικών μονάδων μέσω δημόσιου Σ.Δ.Ι.Τ, την Τρίτη 30 Μαϊου 2023 στις 14.30, στο Δημαρχείο, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα, με αφορμή τις νέες εξελίξεις και να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός των ενεργειών για την προώθηση του.