ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διότι οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν…

Αναπροσαρμογή των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

του Στέλιο Αρκ. Σπανουδάκη Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Ρεθύμνης

Τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ή αλλιώς Ανταποδοτικά Τέλη, είναι τα μοναδικά τέλη – μαζί με το φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δήμο. Είναι υποχρεωτικά για όλους τους Δημότες και εισπράττονται μέσω των λογαριασμών των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ύψος του Τέλους υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) όλων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα χρήματα που εισπράττονται αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη του κόστους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και δεν μπορούν να διατεθούν πουθενά αλλού.

Συντάσσοντας και φέτος τον προϋπολογισμό της ανταποδοτικής υπηρεσίας της καθαριότητας για το 2023, για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της υπηρεσίας, τα απολογιστικά στοιχεία της καθαριότητας των προηγούμενων ετών και η τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΑΚ, προκύπτει μια αύξηση των δαπανών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη που προσεγγίζει τα 2 εκ. €.

Οι κύριοι λόγοι της υπέρμετρης αυτής αύξησης του κόστους είναι τρεις:

α) Η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου.
Το κόστος απόθεσης και ταφής κάθε τόνου απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Αμαρίου από 25€ που κοστίζει σήμερα στο Δήμο Ρεθύμνης, θα διαμορφωθεί το 2023 στα 57,5€ (gate fee) στη ΜΕΑ Αμαρίου, δηλαδή στο εργοστάσιο μηχανικής επεξεργασίας των απορριμμάτων που ξεκινά την λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του έτους. Το κόστος από τα 800.000€ που είναι το 2022, θα ανέβει στο 1.500.000€ το 2023, ενώ το 2024 θα διαμορφωθεί στα 2.050.000€

β) Η επιβολή του Τέλους Ταφής σύμφωνα με τον Ν.4819/2021.
Ένα νέο περιβαλλοντικό Τέλος που επιβλήθηκε από το κράτος στους Δήμους, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 20€ ανά τόνο που αποθέτουν στον ΧΥΤΑ ή στη ΜΕΑ και θα οδηγείται στην ταφή και το οποίο θα αυξάνεται ετησίως ανά 5€ μέχρι να φτάσει τα 45€/τόνος. Το Τέλος αυτό θα επιβαρύνει επιπλέον τις δαπάνες καθαριότητας για το 2023 με περίπου 700.000€.

γ) Η αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Λόγω τις διεθνούς αύξησης του πετρελαίου και της ενέργειας υπάρχει εκτίναξη τους κόστους ηλεκτροφωτισμού κατά 65% και στα καύσιμα κατά 50%. Τα δύο αυτά ενεργειακά κόστη θα συνεχίσουν να βαρύνουν και το 2023 με επιπλέον 500.000€ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Το συνολικό κόστος που προϋπολογίζεται να πληρωθεί για την καθαριότητα του Δήμου Ρεθύμνης το 2023 φτάνει τα 9.500.000€ ενώ τα έσοδα που θα εισπραχθούν απ’ όλους εμάς μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ προσεγγίζουν μόλις τα 6.400.000€. Αν προσθέσουμε (α) το χρηματικό υπόλοιπο του 2022 περίπου 530.000€ και (β) το 50% από τα έσοδα του Δήμου από τα τέλη παρεπιδημούντων περίπου 710.000€, θα φτάσουμε σε ένα σύνολο εσόδων 7.640.000€ το οποίο υπολείπεται κατά 1.860.000€ για να καλύψει το συνολικό κόστος. Το οικονομικό πλαίσιο αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο πλην της αναπροσαρμογής των συντελεστών, ώστε να εξασφαλιστούν οι επιπλέον πόροι και υποχρεωτικά να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός της ανταποδοτικής υπηρεσίας.

Η Οικονομική Υπηρεσία εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και αυτή ορθώς ομόφωνα αποφάσισε, πάντα με γνώμονα την γενική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την αύξηση ορισμένων συντελεστών του Τέλους καθαριότητας ώστε να μειωθεί η διαφορά όπως παρακάτω:

  1. Την αύξηση του επαγγελματικού συντελεστή στην πόλη του Ρεθύμνου (εξαιρούνται οι επαγγελματικοί χώροι με δραστηριότητα αμιγώς παροχής υπηρεσίας) από 3,64€ σε 4€/τμ το έτος. Δηλαδή μια επιχείρηση επιφάνειας 100 τμ στο Ρέθυμνο θα πληρώσει επιπλέον το μήνα 3€.
  2. Την αύξηση του συντελεστή των ΝΠΔΔ, των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ από 4,52€ σε 5€/τμ το έτος.
  3. Την εξομοίωση και για λόγους δικαιοσύνης, του επαγγελματικού συντελεστή των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων (αφορά κυρίως αυτούς του βόρειου θαλασσίου τουριστικού μετώπου) με τον αντίστοιχο συντελεστή της πόλης του Ρεθύμνου από 1,70€ σε 4€/τμ το έτος. Δηλαδή μια επιχείρηση επιφάνειας 100 τμ θα πληρώσει επιπλέον το μήνα 19€ ή μια ξενοδοχειακή μονάδα 150 περίπου κλινών θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 60€ το μήνα. Και εδώ εξαιρούνται οι επαγγελματικοί χώροι με δραστηριότητα αμιγώς παροχής υπηρεσίας.
  4. Την αύξηση του οικιακού συντελεστή κατά 0,08€/τμ το έτος. Για παράδειγμα ένα σπίτι 100 τμ θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον το 2023 μόλις 0,65 λεπτά του € το μήνα.

Η αναπροσαρμογή των ανωτέρω συντελεστών θα φέρει επιπλέον έσοδα περίπου 1.830.000€ και σχεδόν θα ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της καθαρότητας.
Φυσικά συνεχίζει να παρέχεται μείωση στα ανωτέρω τέλη σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με ποσοστό έκπτωσης:
• 50% για την κατηγορία των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
• 30% στην πρώτη κατοικία των πολυτέκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 14.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
• 50% για τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
• 50% για τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 14.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει.

Η εισήγηση μας και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των Δημοτικών Τελών μένει να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε προσεχή συνεδρίαση του.

Ο Δήμος Ρεθύμνης θα παραμείνει προσηλωμένος στο στόχο του που είναι η συνέχιση της ποιοτικής καθαριότητας σε όλη την έκταση του. Όμως όλοι εμείς οι πολίτες αυτού του Δήμου αν δεν προσπαθήσουμε περισσότερο στον τομέα της ανακύκλωσης, αν δεν εφαρμόσουμε εντατικά το σύστημα διαλογής στην πηγή με τα βιοαπόβλητα και δεν γίνει καθημερινή μας έγνοια η κυκλική πράσινη οικονομία, η αποκομιδή των απορριμμάτων θα είναι ένα κόστος που συνεχώς θα αυξάνεται και που θα καλούμαστε πάντα εμείς ως δημότες να το πληρώνουμε.