ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των κατοίκων του Δήμου Αμαρίου

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των κατοίκων του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2021, θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη ή και συμβουλευτική για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η υποστήριξη παρέχεται μέσα από ατομικές συνεδρίες από έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, σύντομης διάρκειας, που θα πραγματοποιούνται σεεβδομαδιαία βάση και στόχο θα έχουν να συμβάλουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.
 • Εργασιακή συμβουλευτική / καθοδήγηση
  Ομάδα έμπειρων επαγγελματιών θα υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους με στόχο τηνένταξη ή την επανένταξη τους στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση τωνεργασιακών τους προσόντων,
  β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές,
  γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.),
  δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.
 • Σχολές γονέων
  Ομάδα έμπειρων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα συντονίσουν ομάδες των12-15 ατόμων, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεικού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση τηςψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι δημότες και δυνητικά ωφελούμενοι του Δήμου Αμαρίου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μια από τις παραπάνω δράσεις με τους παρακάτω τρόπους:

 • Στα τηλέφωνα:
  Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αμαρίου: 2833340103
  Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας,
  ΕΛΜΕΠΑ 2810 379516, 379528, 379241
 • Με αποστολή γραπτού μηνύματος στο Email. lahers@hmu.gr
 • Mε ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση : http://moodle.seyp.teicrete.gr/reg/

Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2021