ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δύο οχήματα συλλογής βιοαπόβλητων στο στόλο των ενεργών απορριμματοφόρων του Δήμου Ρεθύμνου λόγω αυξημένων αναγκών

Για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών Καθαριότητας λόγω τουριστικής περιόδου, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου αποφάσισε την προσωρινή ένταξη των δύο οχημάτων που προμηθεύτηκε για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, στο στόλο των ενεργών απορριμματοφόρων  της.

Η αξιοποίηση  των συγκεκριμένων οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου της καθαριότητας, θα ισχύσει μέχρι την έναρξη  λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας των Βιοαποβλήτων Αμαρίου,  οπότε  τα οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων, θα δρομολογηθούν αποκλειστικά  στην εκτέλεση  του έργου που υπαγόρευσε την προμήθεια τους.