ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Οι υπηρεσίες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχονται δωρεάν για όλους τους ενήλικες και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, χωρίς εξετάσεις.

Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων.

Με το απολυτήριο, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ή ΕΠΑ.Λ), δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε προκηρύξεις φορέων για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την εγγραφή τους στα ΣΔΕ, μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα.

Οι εγγραφές συνεχίζονται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφές για την έδρα του ΣΔΕ Ρεθύμνου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00-20:00,  στο ΣΔΕ Ρεθύμνου, Μισίρια, Μάχης Κρήτης 40 (το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου συστεγάζεται με το σχολικό κτήριο του 4ου Γυμνασίου). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831035519.

Εγγραφές για το παράρτημα ΣΔΕ Ρεθύμνου στο Δήμο Άγιου Βασιλείου στο Σπήλι (το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Άγιο Βασίλειο συστεγάζεται με το σχολικό κτήριο του Γυμνασίου Σπηλίου), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00-20:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2832022632.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.