ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Εγκρίθηκε η μελέτη της λειτουργικής αναβάθμισης του αλιευτικού καταφυγίου Πλακιά από το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

Σε εξέλιξη η εκπόνηση master plan  για τη χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Γαλήνης

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, ανταποκρινόμενο σε σχετική εισήγησή μας, ενόψει των επιτακτικών αναγκών για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου  ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  την ένταξη τη δαπάνης χρηματοδότησης μελέτης για τη λειτουργική αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Πλακιά.

Η προτεινόμενη μελέτη στοχεύει στην επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λιμένα, ενώ παράλληλα θα αναδείξει  σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών ζητημάτων που συνδέονται με τη χρήση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών.

Δεδομένης της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, καθίσταται αναγκαία η στρατηγική αναβάθμιση των υποδομών στο αλιευτικό καταφύγιο του Πλακιά, εξασφαλίζοντας τόσο την πολλαπλασιαστική δυναμικότητα σκαφών του λιμένα όσο και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα σκάφη που ελλιμενίζονται.

Το αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά, ως βασική αναπτυξιακή υποδομή, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ του πρωτογενούς τομέα, αλιείας, και τουρισμού, ενισχύοντας την αμοιβαία δυναμική τους.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται, ήδη, η εκπόνηση μελέτης master plan, με τίτλο: Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του λιμένα Αγίας Γαλήνης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Προκαταρκτική μελέτη των λιμενικών Τεχνικών έργων.
  • Χωροταξικό Σχεδιασμό.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ατενίζοντας το μέλλον, θεωρούμε ζωτικής σημασίας το να σχεδιάσουμε, σήμερα, με όραμα και μεθοδικότητα, προκειμένου να βελτιώσουμε, αλλά και να κατασκευάσουμε τις απαραίτητες υποδομές που θα υποστηρίξουν την πρόοδο της περιοχής και θα εξασφαλίσουν την βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τους προέδρους, τη διεύθυνση και τα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, για την υποστήριξη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν σε θέματα που αφορούν στα λιμάνια του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Αντώνης Τσουρδαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου