ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εισαγωγή μαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις (75 θέσεις) στην Α’ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ: https://www.iep.edu.gr/pps κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως και 20 Ιουνίου 2020.

Για αναλυτική πληροφόρηση συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου: http://gymaei-reth.weebly.com

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση (Τηλ. 2831023270)