ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Η εισήγηση της ΔΔΕ Ρεθύμνου για τις συγχωνεύσεις των Γυμνασίων Κράνας –  Γαράζου και Συβρίτου – Φουρφουρά

Εισήγηση της ΔΔΕ Ρεθύμνου για τις συγχωνεύσεις των Γυμνασίων Κράνας –  Γαράζου και Συβρίτου – Φουρφουρά προς τους Δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου. Διαδικασία, διαβουλεύσεις, χρονοδιάγραμμα»

Χρονοδιάγραμμα:

 • Από 20-10-2023 έως 6-11-2023 εισήγηση-διαβούλευση προς τους τοπικούς Δήμους. Γνωμοδοτήσεις Δήμων. Αποφάσεις Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας-Δημοτικών Συμβουλίων
 • 20-11-2023 Τελική εισήγηση Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης  μετά τις γνωμοδοτήσεις-τοποθετήσεις των τοπικών Δήμων προς ΠΔΕ Κρήτης.
 • 21-11-2023 μέχρι 27-11-2023 Ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα my school από δ/νση εκπαίδευσης και Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης προς το Υπουργείο Παιδείας.

Α. Η περίπτωση του Ημερησίου Γυμνασίου Κράνας

Τα αριθμητικά στοιχεία:

 Το μαθητικό δυναμικό Γυμνασίου της Κράνας βαίνει μειούμενο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών που αποφοιτούν από τα Δημοτικά Σχολεία Ζωνιανών και Λιβαδίων ζητούν μετεγγραφή σε άλλα σχολεία  ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα σχολικά έτη:

 • 2020-2021: ενεγράφησαν  στην Α΄ Γυμνασίου 24 μαθητές εκ των  οποίων οι 15 πήραν μετεγγραφή
 • 2021 – 2022: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 26 μαθητές εκ των  οποίων οι 19 πήραν μετεγγραφή
 • 2022 – 2023: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 26 μαθητές εκ των οποίων οι 20  πήραν μετεγγραφή
 • 2023 – 2024: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 23 μαθητές εκ των  οποίων οι 13 πήραν μετεγγραφή

Το φαινόμενο αυτό είναι διαχρονικό καθώς και τα σχολικά έτη:

 • 2009-2010: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 28 μαθητές εκ των   οποίων οι 20 πήραν μετεγγραφή
 • 2010-2011: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 30 μαθητές εκ των  οποίων οι 21 πήραν μετεγγραφή
 • 2011-2012: ενεγράφησαν στην Α΄ Γυμνασίου 32 μαθητές εκ των  οποίων οι 22 πήραν μετεγγραφή

Από τα παραπάνω στοιχεία, καθίσταται σαφές ότι η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από τα ως άνω δημοτικά σχολεία δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο της περιοχής τους και επιλέγουν να μετεγγραφούν είτε στο Γυμνάσιο Περάματος, ή στο Γυμνάσιο Γαράζου  ή στο Γυμνάσιο Ανωγείων (το οποίο μάλιστα ανήκει σε άλλο Δήμο) και όχι στο Γυμνάσιο της Κράνας. Σήμερα το Γυμνάσιο Κράνας έχει 7 μαθητές στην Α΄ τάξη, 10 στη Β΄ και 7 στην Γ΄. Σύνολο:24. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε πρόβλεψη έως το 2030, από στοιχεία του μαθητικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων, για το μαθητικό δυναμικό της Α΄ Τάξης των Γυμνασίων Γαράζου και Κράνας:

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, οι μαθητές που χωροταξικά θα έπρεπε να φοιτούν στο Γυμνάσιο της Κράνας, όπως αναφέραμε και παραπάνω, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, επιλέγουν να μετεγγράφονται σε άλλες σχολικές μονάδες. Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 13/12/2022 η Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου με θέμα: «Συνεργασίες, υποστήριξη και προοπτικές στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Ρεθύμνου», παρουσία του  Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη, του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου κ.Λάμπρου  Καρβούνη, Πρόεδρων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας του Νομού Ρεθύμνου όπως και της  προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης  κ. Καλλιόπης  Θεοδοσάκη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Δρ. Μανούσος Μαραγκάκης ανέλυσε λεπτομερώς το ζήτημα των μετεγγραφών στην περίπτωση της Κράνας υπογραμμίζοντας ότι «τα δημοτικά έχουν τη δύναμη να υποστηρίξουν την Κράνα, αλλά δεν μένουν στην Κράνα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να παραμείνουν εκεί καθώς οι γονείς τους τα μετακινούν σε άλλα σχολεία […]  Χαρακτηριστικά από τους 25 μαθητές της έκτης δημοτικού των σχολείων Αξού (4), Ζωνιανών (15), Καλύβου (2), Λιβαδείων (4) μόλις οι εννέα συνεχίζουν στο γυμνάσιο Κράνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Ζωνιανών συνεχίζουν στο γυμνάσιο Ανωγείων.»

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών, επισημαίνουμε ότι ο χρόνος μετακίνησης από την Κράνα στο Γαράζο δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά, ενώ η  μεταφορά των μαθητών θα πραγματοποιείται από το ΚΤΕΛ σε δρομολόγιο που ήδη εκτελείται για τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Γαράζου.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι όσον αφορά στη μαθητική διαρροή, η συγχώνευση των δύο σχολείων με σχολείο υποδοχής αυτό του Γαράζου, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην έτι περαιτέρω κοινωνικοποίηση των μαθητών ενώ, θα αποφευχθούν σε υψηλό βαθμό οι διαρροές μαθητών προς σχολεία άλλων Δήμων και κατ’ επέκταση, η εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές του Γυμνασίου. Είναι δεδομένο ότι η κατανομή των παιδιών σε μικρά επαρχιακά σχολεία σε έναν ορεινό Δήμο, όπως αυτός του Μυλοποτάμου, όπου η επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων των διαφόρων οικισμών είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου, οδηγεί τα παιδιά σε απομόνωση, καθώς το σχολείο αποτελεί για αυτά το μόνο μέσο κοινωνικοποίησης και προσωπικής επαφής.

Αναφορικά με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κατά το τρέχον σχολικό έτος, επισημαίνεται ότι οι οργανικές θέσεις των δύο Γυμνασίων, με βάση τα τμήματα, είναι αντίστοιχα  τρεις (3) στην Γενική Παιδεία και  δυο (2) στην Ειδική Αγωγή. Από τις πέντε οργανικές θέσεις του Γυμνασίου Κράνας υπηρετείται μόνο η μία, στο Γυμνάσιο δε, του Γαράζου δεν υπηρετείται καμία από τις πέντε οργανικές θέσεις. Στο Γυμνάσιο Κράνας καθήκοντα αναπληρώτριας Δ/ντριας ασκεί σήμερα προσωρινά η μοναδική εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο Τμήμα ένταξης (Άρθρο 6, παρ. γ του νόμου 3699/2008) στο κατώτατο όριο του αριθμού μαθητών για τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος.

Τέλος, η εν λόγω συγχώνευση θα εξυπηρετήσει  την έτι περαιτέρω ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης διευκολύνοντας την αρτιότερη στελέχωση με όλες τις ειδικότητες των καθηγητών με πλήρες ωράριο σε ένα όμορο συγκρότημα Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Θα περιορίσει, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συνεχείς ανάγκες της μετακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των 23 ωρών  που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο Γαράζου και θα στηριχτεί,  ένα σχολείο του Δήμου Μυλοποτάμου.

Β. Η περίπτωση του Ημερησίου Γυμνασίου Συβρίτου  και του Ημερήσιου Γυμνασίου Φουρφουρά

Τα αριθμητικά στοιχεία:

Όσον αφορά στο  Ημερήσιο Γυμνάσιο Συβρίτου και το Ημερήσιο Γυμνάσιο Φουρφουρά πρέπει να αναφερθεί ότι το μαθητικό δυναμικό και των δύο σχολείων βαίνει μειούμενο. Ενδεικτικά παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που αφορά στο μαθητικό δυναμικό των δύο σχολείων κατά τα σχολικά έτη: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 και 2023 – 2024 και στον οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα η εν λόγω μείωση:

 • 2020 – 2021: Γυμνάσιο Συβρίτου: 32
  Γυμνάσιο Φουρφουρά: 26
 • 2021 – 2022: Γυμνάσιο Συβρίτου: 25
  Γυμνάσιο Φουρφουρά: 24
 • 2022 – 2023: Γυμνάσιο Συβρίτου: 29
  Γυμνάσιο Φουρφουρά: 25
 • 2023 – 2024: Γυμνάσιο Συβρίτου: 27
  Γυμνάσιο Φουρφουρά: 23

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε πρόβλεψη έως το 2030, από στοιχεία του μαθητικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων, για το μαθητικό δυναμικό της Α΄ Τάξης των Γυμνασίων Φουρφουρά και Συβρίτου από όπου στοιχειοθετείται ο μειούμενος μαθητικός πληθυσμός:

Στην παραπάνω αναφερθείσα ημερίδα 13/12/2022 η Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου με θέμα: «Συνεργασίες, υποστήριξη και προοπτικές στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Ρεθύμνου», ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου δρ. Μανούσος Μαραγκάκης ανέφερε τα εξής: «Το πρόβλημα νομίζω είναι δημογραφικό κυρίως στη Σύβριτο, η οποία δεν έχει μεταγραφές, σε αντίθεση με το Γυμνάσιο Κράνας. Στο Γυμνάσιο Συβρίτου τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό, συνεχίζουν και στο Γυμνάσιο. Αν είναι απόφοιτοι του Δημοτικού π.χ. εννέα παιδιά, τα ίδια παιδιά θα πάνε και στη 1η γυμνασίου. Απλά είναι μικρός ο αριθμός [….] Αυτήν τη στιγμή λειτουργούν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας στο Αμάρι δύο Γυμνάσια και ένα Λύκειο. Δεν βλέπω ότι θα μπορέσουν να κρατηθούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, στους Αποστόλους, τα παιδιά της 1ης δημοτικού και της 3ης δημοτικού είναι γύρω στα 8-10, δεν περνούν τη δεκάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν σταθεροποιηθεί εκεί στα 7 παιδιά κατά μέσο όρο. Μετά από έξι χρόνια τα παιδιά του Δημοτικού θα είναι γύρω στα 7-8 για το Γυμνάσιο. Η Κράνα και η Σύβριτος μελλοντικά λόγω του δημογραφικού θα κλείσουν, κυρίως η Σύβριτος.»

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το Γυμνάσιο Φουρφουρά, δεδομένης και της συστέγασής του με το ΓΕ.Λ., στεγάζεται σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, με μεγάλες αίθουσες και πλήρως εξοπλισμένο από το Δήμο Αμαρίου. Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών, επισημαίνουμε ότι ο χρόνος μετακίνησης από τη Σύβριτο στο Φουρφουρά  δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά και εξυπηρετείται από το λεωφορείο που ήδη μεταφέρει τους μαθητές του Λυκείου.

Αναφερόμενοι στη μαθητική διαρροή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Συβρίτου δε συνεχίζουν στο ΓΕ.Λ. Φουρφουρά, ενώ το σύνολο των αποφοιτήσαντων μαθητών/τριών του Γυμνασίου Φουρφουρά συνεχίζει τις σπουδές του στο συστεγαζόμενο ΓΕ.Λ. Φουρφουρά. Συγκεκριμένα, τη φετινή σχολική χρονιά, στην Α΄ Λυκείου του ΓΕ.Λ. Φουρφουρά φοιτούν 12 μαθητές εκ των οποίων οι 7 αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Φουρφουρά (το σύνολο των μαθητών που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Φουρφουρά), ενώ από τη Σύβριτο 5 μαθητές (σε σύνολο 10 αποφοιτησάντων).

Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι οργανικές θέσεις των δύο Γυμνασίων, με βάση τα τμήματα, είναι από τρεις (3) στην Γενική Παιδεία και από δυο (2) στην Ειδική Αγωγή αντίστοιχα. Από τις πέντε οργανικές θέσεις του Γυμνασίου Φουρφουρά υπηρετείται μόνο η μία, η ίδια ακριβώς εικόνα ισχύει και για το Γυμνάσιο Συβρίτου. Όπως στο Γυμνάσιο Κράνας έτσι και στο Γυμνάσιο Συβρίτου, καθήκοντα αναπληρωτή Δ/ντή ασκεί σήμερα προσωρινά ο μοναδικός εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο Τμήμα ένταξης (Άρθρο 6, παρ. γ του νόμου 3699/2008) στο κατώτατο όριο του αριθμού μαθητών για τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος. Για τα ανωτέρω σχολεία δεν αιτήθηκε κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός να τοποθετηθεί με οργανική θέση, όπως και κανένας από τον πίνακα των διευθυντών, προκειμένου να υπηρετήσει με θητεία δ/ντή.

Επίσης, η εν λόγω συγχώνευση θα εξυπηρετήσει την έτι περαιτέρω ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης διευκολύνοντας τη σωστή στελέχωση με όλες τις ειδικότητες των καθηγητών με πλήρες ωράριο σε ένα συγκρότημα Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου.

Εν κατακλείδι, η συγχώνευση των ως άνω σχολικών μονάδων θα αποβεί προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου των δύο αυτών περιοχών.