ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εκπαιδευτική άσκηση πυρόσβεσης έκαναν στο Ρέθυμνο τα 547 & 548 Α/Μ Τ.Π με μέλη της Εθελοντικής Oμάδας «ΕΝΑ»

Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας του στρατοπέδου Θεοδωράκη,  πραγματοποίησαν το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δ.Ρ. σε συνεργασία με τα 547 και 548 Αερομεταφερόμενα Τάγματα Πεζικού και μέλη της Εθελοντικής Oμάδας «ΕΝΑ».

Όπως επεσήμανε ο  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής και Προϊστάμενος του Τμήματος  κ. Σκορδίλης Γιώργος, η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και είχε ως στόχο την κατάρτιση και εκπαίδευση των οπλιτών στη σωστή χρήση των μέσων πυρόσβεσης που διαθέτει το στρατόπεδο καθώς και όσων τοποθετήθηκαν από το Δήμο Ρεθύμνης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά ενδεχόμενη πυρκαγιά εντός του χώρου του στρατοπέδου.

Αναγνωρίζοντας την αξία της γόνιμης σύμπραξης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,  το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την Εθελοντική Ομάδα «ΕΝΑ» και τους Εθελοντές, αφού ο αρμονικός συντονισμός τους, αποτελούν ασφαλείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν πυρκαγιά.

Με αυτό το πνεύμα, επενδύοντας στην πρόληψη, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμο Ρεθύμνου, επιχειρεί την ευρύτερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των ομάδων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της εθελοντικής ομάδας και των εθελοντών,  προκειμένου να έχουν την ετοιμότητα αλλά και την ικανότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη παρέμβαση και  αποτελεσματική διαχείριση μιας πυρκαγιάς.