ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρου Ν. Βαμβακά και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Εμμανουέλλας Γερογιαννάκη, διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της ερευνητικής ομάδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και των υπευθύνων των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της Κρήτης, σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων που Διαβιούν σε Μ.Φ.Η., “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”».

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Το Πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab) και το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (NILE) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης. Για την πραγματοποίησή του έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα στις συσκευές tablets που έχουν ήδη διατεθεί στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του νησιού από την Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για μια καινοτόμο ψηφιακή πρακτική που προσβλέπει στην ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών και νοητικών ικανοτήτων των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας και στην αντιμετώπιση των ψυχοπιεστικών συνθηκών που βιώνουν λόγω των περιοριστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Επίσης, το Έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φροντιστών των ατόμων αυτών και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους».

Η Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., παρουσίασε στους υπεύθυνους των Μ.Φ.Η. τους γενικούς στόχους και τα Υποέργα του Προγράμματος και ανέπτυξε το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης τους. Ο Μιχάλης Ροβίθης, αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., εστίασε στις δράσεις του Έργου που αφορούν στην εκπαίδευση των φροντιστών των ηλικιωμένων στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη διαχείριση θεμάτων υγείας που άπτονται της τρίτης ηλικίας. Τέλος, ο Νίκος Βιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και οι συνεργάτες του, συζήτησαν με τους υπευθύνους των Μ.Φ.Η. αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας υλοποίησης των δράσεων του έργου και των συσκευών tablets.