ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Eνιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ένα από τα σημαντικότερα έργα πληροφορικής στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης την τελευταία δεκαετία ολοκληρώθηκε, με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής του Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των Κέντρων Επεξεργασίας Δεδομένων (Computer Rooms) των 8 Νοσοκομείων ευθύνης της».

Στη σχετική δήλωση της η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη αναφέρει:

«Πρόκειται για την υλοποίηση ενός έργου πνοής, το οποίο εξασφάλισε από άποψη εξοπλισμού και λογισμικού την πληροφοριακή υποδομή των νοσοκομείων και κέντρων υγείας για την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας τις υφιστάμενες υποδομές με εξυπηρετητές (servers) τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονα μέσα αποθήκευσης (storage systems), εφεδρικό εξοπλισμό και λογισμικό, συνολικής δαπάνης 798.962,20€. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε το 2017 με αρχική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, η οποία συμπληρώθηκε το 2019, ενώ το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τη μοναδική Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, η οποία λειτουργεί παραγωγικά από το 2010 ενιαίο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας για όλες τις δομές υγείας της και τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, εκτός από την υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών των μονάδων, επιτρέπει την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Η προσπάθεια για καλύτερες υπηρεσίες προς όλους, συνεχίζεται».