ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση για την εμπορία πατατόσπορου από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε.Ρ.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο για επαγγελματική χρήση συγκεντρώνει ή διακινεί ποσότητες πατατόσπορου που παράγεται στη χώρα ή στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένο στο ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, που συντάσσεται και τηρείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 365/2002(Α’ 307) .

Επίσης οι έμποροι-διακινητές πατατόσπορου, οι οποίοι διακινούν πατατόσπορο άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. ή Ελβετίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπου έχουν την έδρα τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Υπηρεσίας μας.

Μέσα σε τρείς ημέρες από την άφιξη του φορτίου η υπηρεσία μας θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους και τις αναγκαίες Δειγματοληψίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο διακινούμενος πατατόσπορος είναι απαλλαγμένος από διάφορα παθογόνα καραντίνας.

Επισημαίνουμε ότι ο διακινούμενος πατατόσπορος πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή ετικέτα πιστοποίησης προσαρτημένη επί της συσκευασίας του.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις.

Επί πλέον συνιστάται στους παραγωγούς να διατηρούν για ένα τουλάχιστον χρόνο την ετικέτα πιστοποίησης του πατατόσπορου που προμηθευτήκαν και να καταγράφουν σε αρχείο με ποιες σπορομερίδες φυτεύτηκε ο κάθε αγρός. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων στην καλλιέργεια η προέλευση του πατατόσπορου ανιχνεύεται μόνο από τα στοιχεία της ετικέτας

Ο πατατόσπορος αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως:

  • Να μεταφέρει σοβαρές ασθένειες στο χωράφι.
  • Να μειώσει την στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας.
  • Δεν εξασφαλίζει τη γνησιότητα της ποικιλίας.

Για τους παραπάνω λόγους και με βάση τη Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία είναι υποχρεωτική η φύτευση Βασικού ή Πιστοποιημένου πατατόσπορου.

Συνιστάται επίσης στους καλλιεργητές-παραγωγούς πατάτας φαγητού:

• Να προμηθεύονται τον πατατόσπορο τουλάχιστον 15 μέρες πριν την σπορά και να τον τοποθετούν σε τελάρα, μέχρι του ύψους των 10-15 εκατοστών, αφού πρώτα απομακρύνουν κάθε πληγωμένο ή σάπιο κόνδυλο.
• να φυλάσσουν τα τελάρα με τον πατατόσπορο σε χώρους με υψηλή σχετική υγρασία, θερμοκρασία 16-18οC και χαμηλό φωτισμό, ώστε να μην πρασινίσουν οι κόνδυλοι.
• να αποφεύγουν τη συνεχή καλλιέργεια πατάτας ή άλλων σολανωδών (τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς) στο ίδιο χωράφι.
• να εφαρμόζουν ένα σύστημα αμειψισποράς για 2-3 χρόνια με σιτηρά ή ψυχανθή.
• να επιλέγουν ανθεκτικές ποικιλίες ανάλογα με το πρόβλημα που παρατηρείται στον αγρό.
• να καταστρέφουν όλα τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας (στελέχη και κονδύλους) καθώς και τα αυτοφυή σολανώδη.
• να μην εφαρμόζουν άρδευση με κατάκλυση.
• να απολυμαίνουν τα καλλιεργητικά εργαλεία.
• Πριν φυτέψουν τον πατατόσπορο το χωράφι θα πρέπει να βρίσκεται στον ρώγο του και να ποτιστεί 10-15 ημέρες μετά την φύτευση.

Καλούνται τόσο οι έμποροι-διακινητές πατατόσπορου όσο και οι παραγωγοί να εφαρμόζουν τα παραπάνω.