ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση μελισσοκόμων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕΡ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης καλεί τους μελισσοκόμους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στο Ηράκλειο μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος, είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης ή η θεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1η Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου 2018.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλλουν Δήλωση Διαχείμασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες έως την 21η Ιανουαρίου 2019.

Δικαιούχοι της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι όσοι:

 • Κατέχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια
 • Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
 • Υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης έως την 21η Ιανουαρίου 2019 ή θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018

Δικαιολογητικά

 • Μελισσοκομικό βιβλιάριο
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
 • Δήλωση διαχείμασης (φωτοαντίγραφο)

Δικαιούχοι της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι οι μελισσοκόμοι που :

 • Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες
 • Κατέχουν τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη
 • Έχουν θεωρημένο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο
 • Υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης έως την 21η Ιανουαρίου 2019 ή θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018
 • Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000€
 • Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.
 • Συνταξιούχοι του ΟΓΑ με βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ

Δικαιολογητικά

 • Μελισσοκομικό βιβλιάριο
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών
 • Δήλωση διαχείμασης (φωτοαντίγραφο)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
 • Φωτοτυπία της άδειας αυτοκινήτου (εφόσον υπάρχει)
 • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο του ΟΓΑ