ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημερωτική εκδήλωση από την ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα),  του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020, τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23, 1ος όροφος).

Η ενημερωτική εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (δυνητικούς δικαιούχους, μελετητές κ.λπ.). Στελέχη του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ θα παρουσιάσουν την 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση και θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις στήριξης (προτάσεις)  ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έως τις 17 Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στο email: leader@akomm.gr, καθώς και να ενημερώνονται συνεχώς από την ιστοσελίδα όπου έχει αναρτηθεί η πρόσκληση (http://www.leader-clld.akomm.gr/1/18.news) στην οποία αναρτώνται διευκρινήσεις σε σχετικά ερωτήματα τόσο από την  ΟΤΔ όσο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων .