ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημερωτική εκδήλωση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία με την ΕΤΑΜ ΑΕ την έναρξη ενημερωτικών εκδηλώσεων παρουσίασης του έργου για την ενημέρωση του κοινού και τη Διερεύνηση του Πεδίου σε όρους ζήτησης, πρόθεσης ενδιαφέροντος και αναγκών ως προς τη δημιουργία Κοινωνικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τοπίο κάθε περιοχής καθώς και στις ανάγκες των κατοίκων της και στις ευκαιρίες ανάπτυξής της.

Οι έξι πρώτες ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούν

Δευτέρα 15/4/2024       Αίθουσα  Επιμελ. Ρεθύμνης  Εμ. Πορτάλιου 23, 2ος όροφος18.00       Ρέθυμνο 
Τετάρτη 17/04/2024 Αίθουσα  Επιμελ.  Χανίων  Πλ.Σοφοκλή Βενιζέλου 4, 4ος Όροφος18.00 Χανιά 
Δευτέρα 22/4/2024       Αίθουσα  ΚΑΡΟΥΖΟΥ   Επιμελ. Ηρακλείου, Κορωναιού 918.00Ηράκλειο 
Τρίτη 23/4/2023Αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου Κτήριο Δημαρχείου 17.00 Πέραμα Μυλοποτάμου
Τετάρτη 24/04/2024 Αίθουσα  Επιμελ.  Λασιθίου  Κούνδουρου 17 18.00Αγ. Νικόλαος 
Πέμπτη 25/4/2024Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου  Οδός Ελευθερίας 50, Λιμ. Χερσονήσου17.30Χερσόνησος 

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει

Στην παραπάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

  • Ενημέρωση περί του θεσμού της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας  (Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ελληνική Νομολογία, Οργάνωση και Λειτουργία) από στελέχη της ΕΤΑΜ ΑΕ
  • Παρουσίαση του Προγράμματος «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» από τη Διευθύντρια της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ κ. Πετραντωνάκη
  • Ενημέρωση για την επικείμενη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Περιφερειακό Πρόγραμμα  «Κρήτη 2021-2027» ύψους 2.000.000 από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης
  • Παρουσίαση καλών πρωθύστερων πρακτικών & παραδειγμάτων κοινωνικών επιχειρήσεων από τις Εταιρείες ΕΤΑΜ ΑΕ και ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ
  • Ανοιχτή συζήτηση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη