ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης: Πολιτική και Εφαρμογή»

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης: Πολιτική και Εφαρμογή».

Η Ενημερωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 μ.μ., στην αίθουσα του ξενοδοχείου Achillion Palace στο Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι υποδομές και τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, που είναι η πρώτη Μονάδα στη Κρήτη με διακριτή γραμμή Βιοαποβλήτων. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση για τις σχεδιαζόμενες δράσεις χωριστής συλλογής και επεξεργασίας των Βιοαποβλήτων και άλλων ρευμάτων αποβλήτων, ενώ θα παρουσιαστούν τα οφέλη και οι τρόποι με τους οποίους συνεισφέρει η διακριτή διαχείρισή τους στη ζωή των πολιτών και γενικότερα στην κοινωνία.

Επιπλέον, θα αναφερθούν ενδελεχώς τα έργα Βιοαποβλήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Κρήτης.