ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ένταξη Δήμου Αγίου Βασιλείου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανακοίνωσε την ένταξη των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Μέσα από την ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων θα μπορεί ο πολίτης να επικοινωνεί με το Δήμο υποβάλλοντας ψηφιακά το αίτημα του . Οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να υποδέχονται και να απαντούν σε αιτήσεις των πολιτών μέσα από ένα ασφαλές και σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις που δύναται να ικανοποιούνται αφορούν πιστοποιητικά Δημοτολογίου, Ληξιαρχικές πράξεις και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. Τα έγγραφα αυτά θα διακινούνται σε ψηφιακή μορφή μέσω τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών χωρίς να απαιτούν φυσική υπογραφή, σφραγίδα ή επικύρωση, συμβάλλοντος έτσι στα μέγιστα στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του Δημότη.