ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 20.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών

Ένα νέο πρόγραμμα πρόκειται να εγκαινιάσει τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Πρόκειται για πρόγραμμα που θα στηρίζει την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών από επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών και θα οδηγήσει στην πρόσληψη χιλιάδων ανέργων.

Στην πράξη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Πρώτης Πρόσληψης Μισθωτών έχει διττή σημασία καθώς από τη μια πλευρά θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε νέο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο που θέλει να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία να προσλάβει τον πρώτο του μισθωτό, παίρνοντας επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Από την άλλη, όμως, με αυτόν τον τρόπο θα προσληφθούν περίπου 20.000 άνεργοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα επιχορήγησης προβλέπει την επιδότηση για έναν χρόνο τόσο του μισθολογικού όσο και του μη μισθολογικού κόστους ενός νεοπροσληφθέντος. Πρόκειται, πάντως, για εργασία πλήρους απασχόλησης και μάλιστα, όπως επισημαίνεται, εάν οι επιχειρήσεις προσλάβουν νέους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, τότε η επιχορήγηση δεν σταματά στους δώδεκα μήνες αλλά επεκτείνεται για άλλους έξι.

Αλλωστε, ο στόχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ δεν είναι άλλος από το να δώσει ώθηση στους νέους επιχειρηματίες να προσλάβουν μισθωτούς νεαρής ηλικίας.Μάλιστα, μετά το πέρας της δέσμευσης του προγράμματος, εναπόκειται στον ίδιο τον εργοδότη το εάν θα συνεχίσει τη συνεργασία με τον μισθωτό, ο οποίος προσελήφθη μέσω της δράσης επιχορήγησης.

Σημειώνεται πως η επιδότηση θα ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους κάθε μήνα. Θα υπάρχει, βέβαια, ανώτατο όριο που θα ορίζεται στα 500 ευρώ μηνιαίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ανέργους, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, είναι να έχουν τρίμηνη εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα, οι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συμμετέχουν, δεν θα πρέπει να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν άλλο προσωπικό. Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι ατομικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει ή δεν απασχολούν προσωπικό.

Παράλληλα, όμως, μπορούν να συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις, έχοντας οποιαδήποτε νομική μορφή, οι οποίες επίσης δεν απασχολούν ούτε στο παρόν ούτε κατά το παρελθόν προσωπικό και που στο μετοχικό τους ή εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν βέβαια νέοι, ηλικίας έως 35 ετών, κατέχοντας ποσοστό από 50% και πάνω – είτε ατομικά είτε αθροιστικά.

Το πρόγραμμα δεν αποκλείει ακόμη και τη συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με τον όρο της μη απασχόλησης οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικού και με την υποχρέωση την πλειοψηφία των μεριδίων (άνω του 50%) να κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα οι δικαιούχοι αυτοί να μπορούν να ενταχθούν ακόμη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικές οντότητες, που απασχολούν ή απασχολούσαν κατά το παρελθόν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Διευκρινίζεται πως στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ή ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών καθώς και μέλη επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, οι οποίοι απασχολούν ή απασχόλησαν κατά το παρελθόν προσωπικό.