ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους από το ΤΕΕ ΤΔΚ

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Τα σεμινάρια αφορούν 344 ωφελούμενους από τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα ανά ωφελούμενο, στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Project Management
2. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τα σεμινάρια κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete, που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Κρήτη 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) από το ΚΕΚ «Διάσταση».

Οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δύο εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τη συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται Εκπαιδευτικό Επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης, συνολικής αξίας 500€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://teetdk.ops.education, στη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Σημειώνεται ότι δίδεται η δυνατότητα προεπιλογής στην αίτηση του ενός ή και των δύο θεματικών αντικειμένων με σειρά προτεραιότητας, με δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα (1) από αυτά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://teetdk.ops.education, έως την Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 23:59:00.