ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης σε έργα επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, συνοδευόμενη από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και τους ανάδοχους εργολάβους, επισκέφτηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου, τα έργα αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Πλατανές – Κυριάνα – Ι.Μ. Αρκαδίου και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 781.200 € και τα έργα αποκατάστασης προσβασιμότητας τμήματος επαρχιακής οδού 22 Ρέθυμνο – Αμνάτος, προϋπολογισμού 482.477 €.

Στα πλαίσια των έργων αυτών, έχουν κατασκευασθεί τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφροι, ασφαλτοστρώσεις καιστηθαία ασφαλείας, ενώ υπολείπεται διαγράμμιση.

Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα της κατολίσθησης – υποχώρησης τμήματος της οδού, με  κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από φρεατοπασσάλους.

Ολοκληρώθηκε η υφιστάμενη οδός Παρακαμπτήριος Ιεράς Μονής Αρκαδίου, έργο ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι εξυπηρετείται από αυτήν η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων (απορριμματοφόρα και φορτηγά πάσης φύσεως), μεταφέροντας έτσι τον κυκλοφοριακό φόρτο, ο οποίος επιβάρυνε το πλακόστρωτο έμπροσθεν της Μονής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε επίσης το έργο αποκατάστασης ζημιών Επαρχιακής Οδού 23, έμπροσθεν της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, προϋπολογισμού 108.100€, που προβλέπει παρεμβάσεις στα κατεστραμμένα τμήματα του πλακόστρωτου, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη από την αρχαιολογία και το έργο αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ι.Μ. Αρκαδίου – Σχ. Ασωμάτων και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 1.180.000€.

Στα πλαίσια των εργασιών του τελευταίου έργου έχουν κατασκευασθεί τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση των ομβρίων, επενδεδυμένες τάφροι, αναβαθμοί για την αντιμετώπιση καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεις, έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας και απομένει διαγράμμιση. Βασική επέμβαση του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της κατολίσθησης στην περιοχή «Πέτρας Νερό», δεδομένου ότι οι συνεχείς κατολισθήσεις δημιουργούσαν για πολλά χρόνια πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Τρία πολύ σημαντικά έργα, που θα βελτιώσουν την οδικήασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου και την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που προκαλούνταιαπό τις κατολισθήσεις και τις καταπτώσεις οδεύουν προς την ολοκλήρωση τους.

Παράλληλα προχωράει κι ένα τέταρτο έργο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο πλακόστρωτο έμπροσθεν της Ιεράς Μονής Αρκαδίου που θα αναβαθμίσουν την αισθητική αλλά και την ποιότητα προσβασιμότητας της Ιεράς Μονής. Ως Περιφερειακή Ενότητα Ρέθυμνου είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πορεία, την ποιότητα αλλά και την ταχύτητα υλοποίησης αυτών των έργων, καθώς πρόκειται για μια περιοχή του Ρεθύμνου και για ένα μνημείο πιο συγκεκριμένα, τεράστιας ιστορικής αξίας για τον τόπο μας με μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο».