ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επιστολή Γ. Ταταράκη προς τον υφυπουργό Γιώργο Αμυρά ενάντια στην απαγόρευση ανέγερσης κατοικίας στις περιοχές Νatura

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά σχετικά με πρόβλεψη για απαγόρευση ανέγερσης κατοικίας στις περιοχές NATURA του Δήμου όπως προβλέπεται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Σχέδιο διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου η οποία βρίσκεται στην φάση της διαβούλευσης. Συγκεκριμένα η επιστολή του Δημάρχου αναφέρει:

«Κύριε Υφυπουργέ, 

Στα πλαίσια της μελέτης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Σχέδιο διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και συγκεκριμένα για την περιοχή προστασίας Βιοποικιλότητας Κουρταλιώτη-Πρέβελη (ELBA 43307) και σε συνέχεια των προτάσεων που κατέθεσε ο Δήμος μας στη διαβούλευση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Στην περιοχή Βιοποικιλότητας Κουρταλιώτη-Πρέβελη (ELBA 43307) στα όρια των ήδη οριοθετημένων περιοχών Natura 2000 δημιουργούνται 4 ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 59/2018.

Συγκεκριμένα μία ζώνη προστασίας της φύσης (ΖΠΦ-01) και τρεις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών (ΖΔΟΕ 02, 03, 04).

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις των παραπάνω ζωνών και ιδιαίτερα των ζωνών  ΖΔΟΕ έχουν ήδη καθοριστεί από το άρθρο 14γ του Προεδρικού Διατάγματος 59/2018.

Σύμφωνα με τις παραπάνω χρήσεις για τις ΖΔΟΕ (Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων Ειδών) 02, 03, 04 επιτρέπεται η κατοικία. Στις προβλέψεις όμως της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που μας κοινοποιήθηκε αναφέρεται ότι η ειδική χρήση κατοικίας επιτρέπεται για περιοχές μόνο εντός οικισμού και εντός σχεδίου δημιουργώντας ερωτηματικά, εάν σ’ αυτές τις ζώνες οι οποίες καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του Δήμου που είναι εκτός σχεδίου, συνεχίζει να επιτρέπεται η κατασκευή κατοικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πρόκειται για μια αντιαναπτυξιακή πρόβλεψη που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια περιοχή με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Επίσης σας αναφέρουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Λάμπης υπάρχει εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 161/ ΑΑΠ/08-05-2012) που καθορίζει χρήσεις γης το οποίο  δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη στην εκπόνηση της μελέτης δημιουργώντας περεταίρω σύγχυση.

Κύριε Υφυπουργέ,

Με δεδομένη την διάθεση σας για θετική αντιμετώπιση αυτού του μείζονος σημασίας θέματος καθώς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση απαγόρευσης της χρήσης κατοικίας στις εκτός σχεδίου περιοχές των ζωνών αυτών,  παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες σας, ώστε να δοθεί τέλος στην ανησυχία και την δικαιολογημένη αναστάτωση των δημοτών μας.»