ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επιστολή Παπακωνσταντή σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του δήμου Μυλοποτάμου

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης δήμου Μυλοποτάμου, Γιώργος Παπακωνσταντής, έστειλε την παρακάτω επιστολή προς το δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του δήμου.

Προς

Α)  τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Κο Δημήτρη Κόκκινο

Β) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου
Κο Μανούσο Κλάδο      

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας, εδώ και ένα χρόνο, δόθηκε η δυνατότητα στα συλλογικά όργανα των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Ν. 4682/20 ΦΕΚ 76Α/3-4-2020, (Κύρωση των  Π.Ν.Π 25/2/20, 11/3/20 και 14/3/20 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης Κορωνοϊού), οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων και δημοτικών επιτροπών, διεξάγονται « … είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 και της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Όπως είναι αυτονόητο, το πνεύμα των ανωτέρω προβλέψεων δεν καταργεί τη δυνατότητα ουσιαστικής τήρησης των προθεσμιών γνωστοποίησης των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης , αλλά κυρίως δεν αναιρεί την ουσιαστική και ελεύθερη  διεξαγωγή συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ώστε οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων να έχουν το στοιχείο της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας  και της μέγιστης δυνατής ωφέλειας για τους δημότες. Κυρίως όμως να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα και πλουραλισμό.

Από την αρχή των μέτρων αυτών, η δημοτική αρχή επέλεξε ως τηλεπικοινωνιακό μέσο για τη συνεδρίαση δια περιφοράς το τηλέφωνο, ατομικά στο κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου, τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στις λοιπές επιτροπές. Η παράταξή μας δείχνοντας καλή θέληση λόγω του πρωτόγνωρου φαινομένου της Πανδημίας και   για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου, συμφώνησε αρχικά για τον τύπο αυτό των συνεδριάσεων, διαπιστώνοντας όμως ότι γινόταν κατάχρηση της δυνατότητας αυτής,  μερικούς μήνες μετά ζητήσαμε προφορικά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου και η ουσιαστική συζήτηση των θεμάτων είναι δυνατή και η καταγραφή συνολικά των πρακτικών στην ουσία τους. Η δημοτική αρχή επέλεξε να συνεχίσει τις τηλεφωνικές επαφές με κάθε ένα ξεχωριστά, εξαντλώντας τη συζήτηση όλων των θεμάτων των συλλογικών οργάνων σε ένα ατομικό ναι ή ένα όχι, με αποτέλεσμα να είναι αμφισβητήσιμη και η νομιμότητα και η δημοκρατικότητα αλλά κυρίως και η ουσιαστική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας σε θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης αλλά και σε θέματα χρηστής διοίκησης. Η αποστολή e mail εκ μέρους μας με την ψήφο στην τηλεφωνική συνεδρίαση, διευκόλυνε τη διαδικασία για σας, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ουσιαστική συζήτηση που είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα  για σοβαρά θέματα.

Κατόπιν τούτου επανέρχομαι  γραπτώς με την επιστολή μου αυτή και ζητώ οι επόμενες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του δήμου να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης  (π.χ. πλατφόρμα zoom)και να σταματήσει η τηλεφωνική ελλειμματική διαδικασία, η οποία απομακρύνει τους αιρετούς του δήμου από την ουσία των θεμάτων, δημιουργεί κενά στην ενημέρωση και στη διαφάνεια και δυσκολεύει  το δημοκρατικό δικαίωμα της έκφρασης άποψης και ενημέρωσης των δημοτών.

Κάθε δικαιολογία για τη μη εφαρμογή τηλεδιασκέψεων στις συνεδριάσεις, είναι προφανώς χωρίς αντίκρισμα και φοβούμαι ότι υποβόσκει άλλες σκοπιμότητες.

Ο Δήμος μας ίσως είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν διενεργεί  τηλεδιασκέψεις  κατά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων . Η μέχρι σήμερα επίδειξη εκ μέρους μας πνεύματος συνεργασίας, δυστυχώς έχει οδηγήσει τη δημοτική αρχή σε επίδειξη αδιαφανούς και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Ελπίζουμε να σταματήσει  εδώ! 

Κατόπιν τούτου και επειδή η διαδικασία αυτή όπως διεξάγεται αποδεικνύεται προβληματική, τα μέλη της Δημοτικής μας ομάδας «Αλλαγή στον Μυλοπόταμο» θα απόσχουν και δεν θα συμμετέχουν σε δήθεν συνεδριάσεις  που γίνονται με τηλεφωνική κλήση στον καθένα αιρετό ατομικά, όπου καλείται να εκφέρει απλά ένα ναι ή ένα όχι, επί ενός εγγράφου που παρουσιάζεται ως εισήγηση για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα ενώ η οποιαδήποτε ατομική συζήτηση δεν γνωστοποιείται στους λοιπούς αιρετούς, ούτε στους δημότες.

Με τιμή

Δρ. Γιώργος Παπακωνσταντής
Δημοτικός σύμβουλος