ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των μονοπατιών του Δημοτικού Κήπου υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης

Παρεμβάσεις λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης των μονοπατιών  στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου  υλοποιεί  ο Δήμος Ρεθύμνης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά από δύο περίπου εβδομάδες.

Ειδικότερα, οι  προγραμματισμένες   εργασίες αφορούν τη συντήρηση και το χρωματισμό της περίφραξης του Δημοτικού Κήπου καθώς και τη διαμόρφωση των περιπατητικών μονοπατιών στο εσωτερικό του,  προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα τους.

Οι  επισκέπτες του Δημοτικού Κήπου  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση που αναπόφευκτα θα προκληθεί από τις εργασίες,  οι οποίες θα εκτελούνται   τμηματικά ώστε να μην διαταραχθεί   η λειτουργικότητα του χώρου και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πάραυτα, παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των συμπολιτών  ώστε ο ευπρεπισμός του Δημοτικού Κήπου,   να επιτευχθεί όπως έχει προβλεφθεί και,   όλοι εμείς, οι άμεσοι αποδέκτες  και χρήστες του,  να συνεχίσουμε  απολαμβάνουμε με ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις,  τα προνόμια που μας προσφέρει αυτή η όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης.