ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ερωτήματα του Θοδωρή Νίνου για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου

ΖΗΤΟΥΝ «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Έγγραφο με σειρά γραπτών ερωτημάτων κατέθεσε ο Επικεφαλής, κ. Θοδωρής Νίνος που υπογράφονται από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Ομάδας «Ρέθυμνο Αξίζεις» και αποσκοπούν στην δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου με αφορμή το ζήτημα των συμβασιούχων, αλλά και το διαπιστωμένο, πλέον, σφάλμα στους υπολογισμούς των εσόδων που κάλυπταν τις ανταποδοτικές δαπάνες, ύψους 1.000.000 ευρώ που δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις για ανατροπή του υποχρεωτικού ισοσκελισμού εσόδων και εξόδων στην υπηρεσία καθαριότητας το 2020.

Αναλυτικά το ερώτημα:

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και κόστη λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου

Κύριε Πρόεδρε,

επειδή οι οριστικοί πίνακες της 3Κ/2018 προκήρυξης εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο του τ.ε.,

επειδή το ζήτημα των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας δεν έχει λυθεί

και δεδομένου ότι διαπιστώθηκε σφάλμα στους υπολογισμούς των εσόδων που κάλυπταν τις ανταποδοτικές δαπάνες ύψους 1.000.000 ευρώ που αλλάζει άρδην την εικόνα που γνωρίζαμε για τα ανταποδοτικά τέλη και δημιουργεί προϋποθέσεις για ανατροπή του υποχρεωτικού ισοσκελισμού εσόδων και εξόδων στην υπηρεσία της καθαριότητας το έτος 2020,

ζητάμε να προσκομιστούν τα κάτωθι στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες σε ανθρώπινο και μηχανολογικό δυναμικό, αλλά και τα κόστη λειτουργίας της υπηρεσίας:

α) πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι τον Ιούλιο του 2018 στην υπηρεσία καθαριότητας ανά κατηγορία σχέσης εργασίας (μόνιμοι – αορίστου χρόνου – ορισμένου χρόνου), πόσο κόστος είχαν ανά κατηγορία σχέσης εργασίας και τι εργασία εκτελούσαν;

β) πόσοι εργαζόμενοι πληρώθηκαν για τον μήνα Ιούλιο 2018 από τα ανταποδοτικά τέλη;

γ) πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας ανά κατηγορία σχέσης εργασίας (μόνιμοι – αορίστου χρόνου – ορισμένου χρόνου) και τι εργασία εκτελούν;

δ) πόσοι εργαζόμενοι θα πληρωθούν από τα ανταποδοτικά τέλη για τον μήνα Σεπτέμβριο ανά κατηγορία σχέσης εργασίας (μόνιμοι – αορίστου χρόνου – ορισμένου χρόνου);

ε) λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον νόμο ρεπό (μη εργάσιμες μέρες) κάθε εργαζόμενος ανά μήνα και ανά κατηγορία σχέσης εργασίας κατά την υφιστάμενη κατάσταση και θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να τα λαμβάνουν από την διάδοχη κατάσταση με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει;

στ) υπάρχουν ρεπό που «χρωστάει» η υπηρεσία στους εργαζόμενους (αναλυτική κατάσταση σε πόσους, πόσα και από πότε);

ζ) πόσα δρομολόγια απορριμματοφόρων εκτελούνται ημερησίως προς τον Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου και πόσο είναι το βάρος των απορριμμάτων που μεταφέρεται ημερησίως σύμφωνα με τα επίσημα ζυγολόγια του Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου;

η) δεδομένου του μικτού συστήματος εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας που εφαρμόζεται στον Δήμο μας, έχει γίνει μελέτη διάγνωσης αναγκών αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων και του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (λειτουργία ΣΜΑ – λειτουργία πράσινων σημείων κ.α.);

θ) ποιος είναι ο διαθέσιμος σήμερα μηχανολογικός εξοπλισμός (είδος-ηλικία-βαθμός λειτουργικότητας)

Παρακαλούμε να απαντήσετε γραπτώς στα ανωτέρω ερωτήματα, ώστε να μπορέσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά να προσεγγίσουμε στο άμεσο μέλλον τον στόχο μας για την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους κατοίκους της πόλης του Ρεθύμνου και των οικισμών του Δήμου μας.