ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

ΕΣΔΑΚ: Ανοικτή ημέρα επίσκεψης & ημερίδα προβολής του έργου για το ρομποτικό σύστημα ταχείας διαλογής απορριμμάτων

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle διοργανώνει διήμερο προβολής στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 07/09/2023 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ημέρα επίσκεψης στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αμαρίου από τη 1:00 μ.μ. έως τις 2:30 μ.μ. Κατά την ανοικτή ημέρα επίσκεψης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να ξεναγηθούν στον χώρο που είναι εγκατεστημένο το ρομποτικό σύστημα ταχείας διαλογής, καθώς και να μάθουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη λειτουργία του και τη συμβολή του στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Την Παρασκευή, 08/09/2023 και ώρα 09:45, ο ΕΣΔΑΚ διοργανώνει ημερίδα προβολής της πράξης στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο). Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό και έχει ως στόχο την ενημέρωσή τους για το αντικείμενο και την πορεία υλοποίησης της Πράξης.

Η Πράξη «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της χρήσης έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που αυτοματοποιούν την διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης ανακυκλώσιμων, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανάκτησης υλικών, οι οποίες μέχρι στιγμής βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χειροδιαλογή.

Συγκεκριμένα, η πράξη InterRecycle μέσα από τη δημιουργία του ρομποτικού συστήματος στοχεύει να αυξήσει την ταχύτητα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την εμβέλεια δράσης των φορέων συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την καθαρότητα των ανακτώμενων υλικών, καθώς και την δυνατότητα διάθεσης τους στην αγορά προς όφελος των δημοτικών αρχών και των πολιτών.

Η Πράξη «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020.